Psychopatia

  • Psychopatia jest zaburzeniem osobowości

    Psychopatia jest poważną postacią antyspołecznego (dyssocjalnego) zaburzenia osobowości (APS).

Share